Geçmişi yüz yıla yaklaşan Türk ortopedi ve travmatoloji bilimsel klinik uygulamaları, ülkemizdeki çocuk ortopedisinin gücünün en önemli temelidir.

Dernekleşme süreci 1994 yılında başlayan çocuk ortopedisi 2013 yılında yekvücut olarak Çocuk Ortopedisi Derneği adı altında gücünü birleştirmiştir. Çocuk Ortopedisi Derneğimiz, ilk milli kongresini 10-12 Mart 2016 tarihinde geniş katılım ve zengin bilimsel içeriği ile İstanbul'da gerçekleştirmiştir. Sözlü bildirilerin çokluğu ve bilimsel kalitesi bu köklü geçmişin yansıması olmuştur. Milli Kongrede dernek tüzüğü gereği ikinci olağan genel kurul yapılmıştır. Dernek üyelerinin çoğunluğunun katılımı ve özgür iradeleri ile seçilen yeni yönetim kurulu da büyük şevk ve azimle görevine başlamıştır. Derneğin ilk seçilmiş yönetim kurulunun yapılandırma çalışmalarından sonra yeni yönetim kurulunun hedefi derneği ileri götürecek projeler üretmek olacaktır. Muhakkak ki ülkemizde çocuk ortopedisi adına yapılacak çok şey vardır. Öncelikli amacımız yeni neslimizin sağlıklı, mutlu olmasıdır.  Çocuk ortopedisinin ülkemizde hizmet veren ortopedi ve travmatoloji uzmanlarınca benimsenmesi, bilgilerinin yenilenmesi, gelişimsel kalça displazisi gibi önlenebilecek hastalıkların toplumdan silinmesi bu amaca hizmet edecektir. Derneğimiz sağlıklı bir toplum için Sağlık Bakanlığı ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içindedir. Bu işbirliği arttırılarak sürdürülecektir. Halkın bilgilendirilmesi sağlanarak koruyucu hekimlik uygulamaları, taramalar ve erken girişimler sayesinde toplumdaki engellilik oranı azaltılmaya çalışılacaktır.

Ülkemizde yer alan standart ortopedi ve travmatoloji eğitim müfredatına destek olmak üzere sürdürülen kursların (GKD_PEV kursu) sayısı ve çeşitliliği artırılarak devam ettirilecek ve uzmanlarımızın bu konularda yeterlikleri artırılacaktır. Her bölgede çocuk ortopedisi ile özgün olarak ilgilenen uzmanların sayısı fazlalaştırmaya çalışılarak bu uzmanların karmaşık olgularda danışman olarak destek vermesi sağlanacaktır.

Ülkemizde köklü temelleri olan çocuk ortopedisinin bu gücünü uluslar arası alanda sergilemesi ve ülkemizin bu konuda da gelişmiş ülkeler arasında hak ettiği yeri alması konusunda çabalarımız sürdürülecektir.

Geçmişte yapılan büyük işlerin değerini bilen yeni yönetim kurulumuz, azim, heyecan ve sorumluluk bilinci ile görevine başlamıştır.

Ortopedi camiamıza, ülkemize saygılarımızla,

Çocuk Ortopedisi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Emre ÇULLU