Başkan
Hasan Hilmi Muratlı
 

Başkan Yardımcısı
Avni İlhan Bayhan
 


Önceki Başkan 
Emre Çullu

 


Genel Sekreter
Ali Fuat Karataş

 


Sayman
Hüseyin Arslan

 

 

Üye
Emel Gönen

 
Üye 
M. Mufit Orak


Üye 
Fuat Bilgili