YÖNETİM KURULU

ÇOCUK ORTOPEDİSİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
  

Başkan
Emre Çullu
 

Başkan Yardımcısı
Hakan Şenaran
 

Önceki Başkan 
Bartu Sarısözen

 


Genel Sekreter
Timur Yıldırım

 


Sayman
Hüseyin Arslan

 

 

Üye
Fuat Bilgili

 
Üye 
M. Mufit Orak


Üye 
Güney Yılmaz